Meer weten, meer inzicht minder effort

Een goed EWS beleid begint met de juiste instrumenten

Data kwaliteit

Op het juiste moment de juiste metingen!

Data beschikbaarheid

Continue beschikbaarheid van de meest actuele data, altijd en overal

Data trending

EWS is trend monitoring

  Verzet bergen met                " AUTO EWS" 

Odoo afbeelding en tekstblok

Red levens, Start tijdig de EWS meting met de "Auto EWS" App

ICU - recovery - Spoed tot zorgafdeling

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

ICU

De laatste 2 uur dat uw patiënt op de intensieve afdeling verblijft, zijn zeer waardevol. 

Zo kan u deze periode gebruiken om via de monitoring een volledig geautomatiseerde EWS trend op te bouwen, in voorbereiding naar de opname op de verpleegafdeling

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Recovery

Tijdens het verblijf op de recovery zal de monitor volledig geautomatiseerd een EWS trend opbouwen.

Hierdoor zal achteruitgang van de patiënt op de verpleegafdeling veel sneller worden opgespoord.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

General ward

Een vlotte en correcte EWS screening op de verpleegafdeling verderzetten. 

Patiënten, dewelke achteruitgang vertonen, kunnen overschakelen naar een automatische continue EWS monitoring, voor een accuratere opvolging en predictie.

Odoo afbeelding en tekstblok

De trend is leading

Neem de trend van de high care mee naar de verpleegafdeling via het M-ighty Eagleview dashboard 

De trend geeft de evolutie van de patiënt weer

De historische waardes, geven de evolutie van de behandeling weer


Maak je ziekenhuis inzichtelijk

Odoo CMS - een grote afbeelding

Maak het werk de moeite waard     

Tijdens rondvraag bij verpleegkundigen naar de reden waarom ze de EWS meting uitvoeren, antwoord 80% "omdat het moet."

Maakt het resultaat van je werk zichtbaar en gebruik het voor een betere zorg

AFDELINGSOVERZICHT


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

 

Organiseer je verpleegafdeling met een totaal overzicht voor je zorgverleners

RAPID RESPONSE TEAM DASHBOARD


Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 

Odoo CMS - voorbeeld zwevende afbeelding

Organiseer je volledige ziekenhuis op 1 overzicht volgens urgentie voor je RR teamMOBILE APPLICATIE


Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen


Maak je ziekenhuis mobiel voor je artsen en je RR team on the move!